הלכות כלאיים

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות כלאיים

 

מצוות וטעמים

  1. לא ללבוש שעטנז
  2. לא לאכול כלאי הכרם
  3. לא לזרוע כלאי זרעים ולא ירכיב אילן בשום מקום בארץ
  4. לא לזרוע כלאיים בכרם
  5. לא להרביע בהמה מין עם שאינו מינו
  6. לא לעשות מלאכה בשני מיני בהמות

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות כלאיים / מכון ממרא

תוספות ותגובות