הלכות תעניות

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות תעניות

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות תקיעת חצוצרות במלחמה ובכל צרה

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות תעניות / מכון ממרא

תוספות ותגובות