מצוה להוכיח אדם שפגע בי או שחטא לה'

קוד: ביקורת ותוכחה

סוג: מצוות_אדם

מאת:

אל: