היחס לעובדי עבודה זרה

קוד: עובד אלילים

סוג: מצוות_אדם

מאת:

אל: