אכילת בשר ומזון מן החי

קוד: אכילה - בהמה

סוג: מצוות_רצון

מאת:

אל: