חנוך בן ירד

מאת: רענן

קוד: חנוך (בן ירד)

 

  1. בראשית ה 18: ויחי ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את חנוך.

אב:   ירד  

ילדים:   מתושלח  


תוספות ותגובות