כל הדמויות (האנושיות) מכל התנך פרט לעזרא-נחמיה-דברי הימים

קוד: כל הדמויות בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת:

אל:

 
אבגתא   אבי   אביאל   אביאסף   אביגיל   אביגל   אבידן   אבידע   אביה   אביה של תחפניס   אביהוא   אביהיל   אביהם של ממרא אשכל וענר   אביחיל   אביטל   אבים   אבימאל   אבימלך   אבינדב   אבינעם   אביעזר   אבירם   אבישג השונמית   אבישוע   אבישור   אבישי   אבישלום   אביתר   אבנר   אבצן   אברהם   אבשלום   אגא   אגג   אגור   אדבאל   אדליא   אדם   אדמתא   אדני בזק   אדני צדק   אדניה   אדרם   אדרמלך   אהד   אהוד   אהליאב   אהליבמה   אהרן   אוזל   אוי   אויל מרדך   אומר   און   אונם   אונן   אופר   אורי   אוריה   אחאב   אחבן   אחד מבני הנביאים   אחוח   אחות תחפניס   אחז   אחזיה   אחזת   אחי   אחיאם   אחיה   אחיהוד   אחיו   אחיטוב   אחיטוב   אחילוד   אחימלך   אחימן   אחימעץ   אחינדב   אחינעם   אחיסמך   אחיעזר   אחיקם   אחירע   אחישר   אחיתפל הגילני   אחלי   אחסבי   אחשורוש   איה   איוב   איזבל   איכבוד   אילון   אילן   איעזר   איש אחד מבני הנביאים   איש אלהים בזמן אחאב   איש אלהים בזמן עלי   איש אלהים מיהודה   איש בנימן   איש בשת   איש זקן   איש לוי   איש מצרי   איש נביא   איש צרי   איתיאל   איתמר   איתן   אכיש   אכל   אלא   אלדד   אלדעה   אלה   אלון   אלחנן   אליאב   אליאל   אליאל המחוים   אלידע   אליהו התשבי   אליהוא   אליחבא השעלבני   אליחרף   אלימלך   אליסף   אליעזר   אליעם   אליפז   אליפלט   אליצור   אליצפן   אליקא   אליקים   אלישבע   אלישה   אלישוע   אלישיב   אלישמע   אלישע   אלמודד   אלנעם   אלנתן   אלעזר   אלעשה   אלצפן   אלקנה   אם מיכיה   אם סיסרא   אמון   אמוץ   אמנון   אמצי   אמציה   אמר   אמריה   אמרפל   אמתי   אנוש   אסא   אסיר   אסנת   אסף   אספתא   אסר   אסר חדן   אפד   אפיח   אפים   אפרים   אצבן   אצליה   אצם   אצר   אראלי   ארבע   ארד   ארודי   ארונה   ארי   ארידי   ארידתא   אריוך   אריסי   ארם   ארמני   ארן   ארפכשד   ארצא   ארתחששתא   אשבל   אשבן   אשה אחת מנשי בני הנביאים   אשה אלמנה   אשה אלמנה ממטה נפתלי   אשה בתמנתה   אשה זונה   אשה חכמה מאבלה   אשה חכמה מתקוע   אשה שונמית   אשור   אשורם   אשכל   אשכנז   אשפנז   אשר   אשריאל   אשת איוב   אשת בעלת אוב   אשת לוט   אשת מנוח   אתבעל   אתי   אתני   בארי   בגתא   בגתן   בדד   בוז   בוזי   בזתא   בכורת   בכר   בכרי   בלאדן   בלדד   בלהה   בלהן   בלע   בלעם   בלק   בלשאצר   בן אבינדב   בן איש גר עמלקי   בן גבר   בן דקר   בן הדד   בן חור   בן חסד   בן טבאל   בן עמי   בני   בני הגדי   בני השם הגזוני   בני קדם   בניה   בניה הפרעתני   בנימין   בעור   בעז   בעל חנן   בעליס   בענא   בענה   בעשא   בעשיה   בצלאל   בקי   ברוך   ברזלי   ברזלי הגלעדי   בריעה   ברכאל   ברכיה   ברע   ברק   ברשע   בשלם   בשמת   בת יפתח   בת לוט הבכירה   בת לוט הצעירה   בת מכיר   בת פוטיאל   בת פרעה   בת שבע   בת שוע   בתואל   גאואל   גבר   גד   גדי   גדיאל   גדליה   גדעון   גדעני   גוג   גוני   גחם   גיחזי   גינת   גלית   גלעד   גמלי   גמליאל   גמר   גמריה   גנבת   געל   געתם   גרא   גרב היתרי   גרשון   גרשם   גשם   גתר   דאג   דבורה   דביר   דבלים   דברה   דברי   דדוהו   דדן   דדנים   דוד   דודה של הרעיה   דודו   דומה   דינה   דישן   דליה   דלילה   דלפון   דמשק אליעזר   דן   דניאל   דעואל   דקלה   דרדע   דריוש   דשון   דשן   דתן   האמרי   הארודי   הבל   הגא   הגר   הגרגשי   הדד   הדדעזר   הדורם   הדר   הוהם   הושע   הושעיה   החוי   החמתי   החרי   היבוסי   הימם   הימן   הכנענית   הלל   המדתא   המלצר   המן   הסיני   הערקי   הצמרי   הרן   התך   ויזתא   ופסי   ושתי   זאב   זבד   זבדי   זבוד   זבודה   זבח   זבל   זבלון   זהם   זיזא   זכור   זכרי   זכריה   זלפה   זמה   זמרי   זמרן   זעון   זרבבל   זרח   זרחיה   זרש   זתר   חבב   חבצניה   חבקוק   חבר   חברון   חגי   חגית   חגלה   חדד   חוה   חוילה   חול   חור   חורי   חורי מנחלי געש   חושי   חושי הארכי   חותם   חזאל   חזו   חזיון   חזיר   חזקיה   חיאל   חירה   חירם   חכליה   חכמוני   חלב   חלדה   חלדי   חלן   חלץ הפלטי   חלק   חלקיה   חם   חמדן   חמוטל   חמול   חמור   חנה   חנוך   חנון   חניאל   חנך   חנמאל   חנן   חנני   חנניה   חפים   חפני   חפצי בה   חפר   חצרי הכרמלי   חצרמות   חצרן   חרבונא   חרוץ   חרחס   חרי   חשביה   חשים   חשם   חת   טבאל   טבח   טברמן   טוביה   טפת   יאזניה   יאיר   יאשיה   יבחר   יבין   יביש   יבל   יברכיה   יגאל   יגדליה   יגלי   ידוע   ידותון   ידידה   ידיעאל   ידלף   ידע   ידעיה   יהדי   יהוא   יהואחז   יהודה   יהודי   יהודית   יהוזבד   יהוידע   יהויכין   יהויקים   יהוכל   יהונדב   יהונתן   יהועדן   יהוצדק   יהורם   יהושבע   יהושע   יהושפט   יואב   יואח   יואל   יואש   יוב   יובב   יובל   יוזכר   יוחנן   יוידע   יויקים   יוכבד   יון   יונה   יונתן   יוסף   יורם   יושויה   יושפט המתני   יותם   יזרעאל   יחא   יחזקאל   יחיאל   יחלאל   יחצאל   יחת   יטור   יכין   יכליה   ימואל   ימימה   ימין   ימלה   ימנה   יסכה   יעוש   יעיאל   יעיר   יעל   יעלם   יעקב   יעשיאל   יפיע   יפת   יפתח   יצהר   יצחק   יצר   יקה   יקטן   יקשן   יראייה   ירבעם   ירד   ירושא   ירח   ירחם   ירחמאל   יריבי   ירימות   ירמיה   ישבי   ישבעם   ישבק   ישוה   ישוי   ישי   ישמעאל   ישעי   ישעיה   יששכר   יתמה   יתר   יתרא   יתרן   יתרעם   יתת   כדרלעמר   כורש   כוש   כושי   כושן רשעתים   כזבי   כלאב   כלב   כליון   כלכל   כמהם   כנען   כנענה   כסלחים   כפתרים   כרכס   כרמי   כרן   כרשנא   כשד   כתים   לא עמי   לא רחמה   לאה   לאל   לאמים   לבן   לבני   להבים   לוד   לודים   לוט   לוטן   לוי   לטושם   ליש   למואל מלך   למך   לפידות   מבצר   מבשם   מגדיאל   מגוג   מדון   מדי   מדין   מדן   מהומן   מהיטבאל   מהללאל   מהר שלל חש בז   מהרי הנטפתי   מואב   מוליד   מושי   מזה   מחויאל   מחול   מחלה   מחלון   מחלי   מחלת   מחסיה   מחת   מטרד   מי זהב   מידד   מיכא   מיכאל   מיכה   מיכיה   מיכל   מישאל   מישע   מכי   מכיר   מלאכי   מלוך   מלך אדום   מלך אכשף   מלך בלע   מלך יריחו   מלך נינוה   מלך ערד   מלך צור   מלך שמרון   מלכה   מלכי אדום   מלכי צדק   מלכיאל   מלכיה   מלכישוע   מלכת שבא   ממוכן   ממרא   מנוח   מנחם   מנחת   מנשה   מעכה   מעשיה   מפבשת   מפיבשת   מפים   מצרים   מרב   מרדך בלאדן   מרדכי   מריות   מרים   מרס   מרסנא   מררי   מש   משא   משה   משיח בן דוד   משך   משלם   משלמת   משמע   מתושאל   מתושלח   מתן   מתרדת   נבוזראדן   נבושזבן רב סריס   נבות   נבח   נבט   נביא אחד   נביא זקן   נבית   נבכדנאצר   נבל   נגה   נדב   נון   נח   נחבי   נחום   נחור   נחמיה   נחרי הבארתי   נחש   נחשון   נחשתא   נחת   נמואל   נמרד   נמשי   נעה   נעמה   נעמי   נעמן   נפג   נפיש   נפתחים   נפתלי   נר   נרגל שראצר   נרגל שראצר רב מג   נריה   נתן   נתן מלך   נתנאל   נתניה   סבא   סבכי החשתי   סבתה   סבתכא   סוא   סודי   סוסי   סיחן   סיסרא   סלד   סלוא   סמגר נבו   סנבלט   סנחריב   סף   סרגון   סרד   סתור   סתרי   עבד   עבד אדם הגתי   עבד מלך הכושי   עבדא   עבדאל   עבדון   עבדי   עבדיה   עבר   עגלה   עגלון   עדא   עדה   עדו   עדיה   עדינא   עדריאל המחלתי   עובד   עובל   עוג   עוים   עוץ   עזא   עזובה   עזור   עזי   עזיא העשתרתי   עזיאל   עזמות הברחמי   עזן   עזר   עזרא   עזריאל   עזריה   עטרה   עיבל   עילי האחוחי   עילם   עינן   עיפה   עיפי הנטפתי   עירא   עירד   עירם   עכבור   עכן   עכסה   עכרן   עלוה   עלון   עלי   עלמה   עמוס   עמיאל   עמיהוד   עמינדב   עמישדי   עמלק   עמנו אל   עמרי   עמרם   עמשא   עמשי   ענה   ענמים   ענר   ענת   ענתות   עפר   עפרון   עקן   עקש   ער   ערב   ערבים   ערי   ערן   ערפה   עשהאל   עשו   עשיה   עתי   עתליה   עתניאל   פגעיאל   פדהאל   פדהצור   פדיה   פואה   פוה   פוט   פוטי פרע   פוטיאל   פוטיפר   פועה   פורתא   פיכל   פילגש איש לוי   פילגש גדעון אשר בשכם   פינחס   פינן   פלג   פלדש   פלוא   פלט   פלטי   פלטיאל   פלטיה   פלני אלמני (הגואל של רות)   פלשתים   פלת   פננה   פערי הארבי   פקח   פקחיה   פראם   פרה   פרוח   פרמשתא   פרנך   פרסים ומדיים   פרעה   פרץ   פרשנדתא   פשחור   פתואל   פתרסים   צאצאים אחרים של כוש   צאצאים אחרים של כנען   צאצאים אחרים של מדין   צאצאים אחרים של מצרים   צאצאים אחרים של עשו   צאצאים של ארבע (ענקים)   צאצאים של ארם   צאצאים של אשור   צאצאים של בן עמי (עמונים)   צאצאים של האמרי   צאצאים של החוי   צאצאים של חת   צאצאים של כשד (כשדים)   צאצאים של מואב   צאצאים של נח - עמים   צאצאים של עילם   צאצאים של עמלק   צאצאים של פלשתים   צאצאים של צידן   צאצאים של שבא   צביה   צבעון   צדוק   צדקיה   צוער   צוף   צופר   צור   צוריאל   צורישדי   צחר   ציבא   צידן   צלה   צלמנע   צלפחד   צלק   צפו   צפור   צפיון   צפניה   צפרה   צרויה   צרועה   צרור   קדמה   קדר   קהלת   קהת   קוליה   קטורה   קין   קינן   קיש   קישי   קמואל   קנז   קציעה   קרח   קרן הפוך   ראובן   ראומה   ראש   רב החבל (באניית יונה)   רב סריס   רבע   רבקה   רבשקה   רגם מלך   רדי   רות   רזון   רחב   רחבעם   רחוב   רחום   רחל   ריבי   ריפת   רכב   רם   רמון   רמליה   רעהו של איש אחד מבני הנביאים   רעו   רעואל   רעי   רעיתו של הדוד   רעמה   רפאים   רפוא   רצין   רצפה   רקם   שאול   שאלתיאל   שאר ישוב   שבא   שבי   שבנא   שבע   שגה   שגוב   שדיאור   שובב   שובך   שובל   שוח   שומרונים   שוני   שוע   שותלח   שיזא   שישא   שישק   שכם   שכר   שלה   שלום   שלושה בני אבשלום   שלח   שלחי   שלם   שלמה   שלמי   שלמיאל   שלמיה   שלמית   שלמנאסר   שלף   שם   שמאבר   שמגר   שמה   שמואל   שמוע   שמי   שמידע   שמלה   שמע   שמעא   שמעה   שמעון   שמעי   שמעיה   שמעת   שמר   שמרי   שמריה   שמרן   שמשון   שמשי   שנאב   שעיר   שעשגז   שפו   שפט   שפטיה   שפטן   שפן   שפרה   שר האופים   שר המשקים   שר סכים רב סריס   שראצר   שרה   שרוג   שרח   שריה   ששי   ששן   שת   שתר   תבל   תבני   תגלת פלאסר   תגרמה   תדעל   תובל קין   תולע   תחו   תחן   תחפניס   תחש   תחת   תימא   תימן   תירס   תלמי   תמנע   תמר   תנחמת   תעי   תקוה   תרהקה   תרח   תרצה   תרש   תרשיש   תרתן  

תוספות ותגובות