מיכיה בן ימלה

מאת: רענן

קוד: מיכיהו (בן ימלה)

 

  1. מל"א כב 8: ויאמר מלך ישראל אל יהושפט עוד איש אחד לדרש את ה' מאתו ואני שנאתיו כי לא יתנבא עלי טוב כי אם רע מיכיהו בן ימלה ויאמר יהושפט אל יאמר המלך כן.

אב:   ימלה  


תוספות ותגובות