שלם בן תקוה

מאת: רענן

קוד: שלם (בן תקוה)

 

  1. מל"ב כב 14: וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ועכבור ושפן ועשיה אל חלדה הנביאה אשת שלם בן תקוה בן חרחס שמר הבגדים והיא ישבת בירושלם במשנה וידברו אליה.

אב:   תקוה  

אישה:   חלדה  


תוספות ותגובות