ישמעאל בן נתניה

מאת: רענן

קוד: ישמעאל (בן נתניה)

 

  1. מל"ב כה 23: וישמעו כל שרי החילים המה והאנשים כי הפקיד מלך בבל את גדליהו ויבאו אל גדליהו המצפה וישמעאל בן נתניה ויוחנן בן קרח ושריה בן תנחמת הנטפתי ויאזניהו בן המעכתי המה ואנשיהם.

אב:   נתניה  


תוספות ותגובות