צפניה בן מעשיה

מאת: רענן

קוד: צפניה (בן מעשיה)

 

שם נוסף: צפניהו

  1. ירמיה כא 1: הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה' בשלח אליו המלך צדקיהו את פשחור בן מלכיה ואת צפניה בן מעשיה הכהן לאמר.
  2. ירמיה לז 3: וישלח המלך צדקיהו את יהוכל בן שלמיה ואת צפניהו בן מעשיה הכהן אל ירמיהו הנביא לאמר התפלל נא בעדנו אל ה' א-להינו.

אב:   מעשיה  


תוספות ותגובות