שלמיה בן כושי

מאת: רענן

קוד: שלמיהו (בן כושי)

 

  1. ירמיה לו 14: וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו בן שלמיהו בן כושי לאמר המגלה אשר קראת בה באזני העם קחנה בידך ולך ויקח ברוך בן נריהו את המגלה בידו ויבא אליהם.

אב:   כושי  

ילדים:   נתניהו  


תוספות ותגובות