יהוכל

מאת: רענן

קוד: יהוכל

 

שם נוסף: יוכל

  1. ירמיה לז 3: וישלח המלך צדקיהו את יהוכל בן שלמיה ואת צפניהו בן מעשיה הכהן אל ירמיהו הנביא לאמר התפלל נא בעדנו אל ה' א-להינו.
  2. ירמיה לח 1: וישמע שפטיה בן מתן וגדליהו בן פשחור ויוכל בן שלמיהו ופשחור בן מלכיה את הדברים אשר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמר.

אב:   שלמיה  


תוספות ותגובות