כושי בן גדליה

מאת: רענן

קוד: כושי (בן גדליה)

 

  1. צפניה א 1: דבר ה' אשר היה אל צפניה בן כושי בן גדליה בן אמריה בן חזקיה בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה.

אב:   גדליה  

ילדים:   צפניה  


תוספות ותגובות