פרסים ומדיים

מאת: אראל

קוד: פרסים ומדיים

 

אב קדמון:   מדי  

הפריטים השייכים לקבוצה זו:   כורש    אחשורוש    ארתחששתא    ושתי    שבעת סריסי אחשורוש    שבעת שרי פרס ומדי    הגא    שעשגז    בגתן    תרש    התך  


תוספות ותגובות