בשמת בת ישמעאל

מאת: רענן

קוד: בשמת (בת ישמעאל)

 

שם נוסף: מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות

  1. בראשית כח 9: וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה.
  2. בראשית לו 3-2: עשו לקח את נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי. ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות.

הערה: בפרק כ"ו נשי עשו הן: יהודית בת בארי החתי, בשמת בת אילן החתי, ומחלת בת ישמעאל. ואולם לפי פרק ל"ו נשי עשו הן: עדה בת אילון החתי, אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי, ובשמת בת ישמעאל. נראה שלעשו היו שלש נשים, שנקראות בשמות שונים בפרק כ"ו ובפרק ל"ו. בשני הפרקים אחת מנשותיו היא "בת אילון החתי", ואחת היא "בת ישמעאל".

אב:   ישמעאל  

אחים מאב ואם:   נבית    קדר    אדבאל    מבשם    משמע    דומה    משא    חדד    תימא    יטור    נפיש    קדמה  

איש:   עשו  

ילדים:   רעואל  


תוספות ותגובות