בריעה

מאת: רענן

קוד: בריעה

 

  1. בראשית מו 17: ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם

אב:   אשר  

אחים מאב ואם:   ימנה    ישוה    ישוי    שרח  

ילדים:   חבר    מלכיאל  


תוספות ותגובות