חמור

מאת: רענן

קוד: חמור

 

  1. בראשית לד 2: וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה ויענה.
  2. בראשית לד 6: ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר אתו.

קבוצת-אב:   צאצאים של החוי  

ילדים:   שכם  


תוספות ותגובות