החרי

מאת: רענן

קוד: החרי

 

  1. דברים ב 12: ובשעיר ישבו החרים לפנים ובני עשו יירשום וישמידום מפניהם וישבו תחתם כאשר עשה ישראל לארץ ירשתו אשר נתן ה' להם.
  2. בראשית יד 6: ואת החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על המדבר.

הערה: למרות שצבעון בן שעיר, שהיה חורי (בראשית לו 20), נקרא "צבעון החוי" (בראשית לו 2), נראה שאין קשר בין החורים לחוים, ומסתבר שהכוונה שם "צבעון החרי". החורים ישבו בהר שעיר, עד שירשו אותם בני עשו (דברים ב 12, 22), ואילו החוים ישבו בעיקר בהרי הלבנון (יהושע יא 3, שופטים ג 3), אך גם במקומות אחרים (בראשית לד 2, יהושע יא 19).

קבוצת-אב:   צאצאים של נח - עמים  

הפריטים השייכים לקבוצה זו:   שעיר  

תוספות ותגובות


תוספות ותגובות