חור בן כלב

מאת: רענן

קוד: חור (בן כלב)

 

  1. דה"א ב 19: ותמת עזובה ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור.
  2. שמות לא 2: ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה.

אב:   כלב  

אחים מאב ואם:   עכסה  

ילדים:   אורי  


תוספות ותגובות