עתניאל

מאת: רענן

קוד: עתניאל בן קנז

 

  1. יהושע טו 17: וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב ויתן לו את עכסה בתו לאשה.

הערה: נראה שעתניאל לא נקרא "בן קנז" משום שלאביו קראו קנז, אלא משום שהיה קשור לעם הקנזי (המוזכר לראשונה בבראשית ט"ו 19), כמו שכלב אחיו נקרא "כלב בן יפנה הקנזי" (יהושע י"ד 6).

אב:   חצרן  

אחים מאב ואם:   כלב    רם    ירחמאל  

אישה:   עכסה  

עתניאל שייך גם כן לקבוצת:   אנשים ששפטו את ישראל  


תוספות ותגובות