יהונתן בן אביתר

מאת: רענן

קוד: יהונתן (בן אביתר)

 

שם נוסף: יונתן

  1. שמ"ב טו 27: ויאמר המלך אל צדוק הכהן הרואה אתה שבה העיר בשלום ואחימעץ בנך ויהונתן בן אביתר שני בניכם אתכם.
  2. מל"א א 42: ...יונתן בן אביתר הכהן...

אב:   אביתר  

תוספות ותגובות


תוספות ותגובות