אבשלום

מאת: רענן

קוד: אבשלום

 

  1. שמ"ב ג 3: ומשנהו כלאב לאביגל (קרי: אביגיל) אשת נבל הכרמלי והשלשי אבשלום בן מעכה בת תלמי מלך גשור.

אב:   דוד  

אם:   מעכה  

אחים מאב ואם:   תמר  

ילדים:   שלושה בני אבשלום    תמר  


תוספות ותגובות