גלית

מאת: רענן

קוד: גלית

 

  1. שמ"א יז 4: ויצא איש הבנים ממחנות פלשתים גלית שמו מגת גבהו שש אמות וזרת.
  2. שמ"ב 19, 22: ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים ויך אלחנן בן יערי ארגים בית הלחמי את גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים...את ארבעת אלה ילדו להרפה בגת ויפלו ביד דוד וביד עבדיו.

קבוצת-אב:   רפאים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   עוג    ישבי    סף    מדון  

תוספות ותגובות


תוספות ותגובות