בניה בן יהוידע

מאת: רענן

קוד: בניהו (בן יהוידע)

 

  1. שמ"ב ח 18: ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו.
  2. שמ"ב כג 20: ובניהו בן יהוידע בן איש חי (קרי: חיל) מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את האריה (קרי: הארי) בתוך הבאר ביום השלג.

אב:   יהוידע  

בניהו שייך גם כן לקבוצת:   גיבורי דוד  


תוספות ותגובות