צאצאים של מעכה

מאת: רענן

קוד: צאצאים של מעכה

 

הערה: אי אפשר להיות בטוח מיהו צאצא של מעכה פילגש כלב, כי יש גם מעכה שהיא אשת מכיר בן מנשה(דה"א ז 15-16), וכן יש ממלכה ארמית בשם מעכה (יהושע יג 13, בראשית כב 24).

אב קדמון:   כלב  

אם:   מעכה  

הפריטים השייכים לקבוצה זו:   אחסבי    חנן    הושעיה  


תוספות ותגובות