הגר

מאת: רענן

קוד: הגר

 

  1. בראשית טז 3: ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה.

איש:   אברהם  

ילדים:   ישמעאל  


תוספות ותגובות