יצחק - עשו

קוד: יצחק - עשו בתנ"ך

סוג: הבדל_דמות

מאת:

אל: