יצחק

מאת: רענן

קוד: יצחק

 

  1. בראשית כא 3-2: ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו א-להים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק.

אב:   אברהם  

אם:   שרה  

אישה:   רבקה  

ילדים:   עשו    יעקב  


תוספות ותגובות