פירוש שד"ל על שמות פרק מ

קוד: שד"ל שמות מ בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אראל סגל

אל: מימון: אראל סגל

חומש שמות - פרק מ

(ג) וסכת : לשון מסך, ולמטה כ"א מבואר יותר: וישם את פרוכת המסך ויסך על ארון העדות.

(כז) ויקטר עליו : ברש"י כתב-יד שבידי: "אהרן שחרית וערבית"; וכן מצא גם הרמב"ן, ואמר "ולא ידעתי אם הוא טעות סופרים (כלומר אין טעות רש"י, כי אמנם אין ספק שהעבודה היתה במשה) וע' ספר הזכרון.

(לח) ואש תהיה לילה בו : בלילה היה אש בתוך הענן, הענן היה תמיד ביום ובלילה, אלא שבלילה היה אש בתוכו, ועיין במדבר ט' כ"א .

תגובות