עגלה = כינוי חיבה לאישה אהובה

קוד: עגלה= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

אחת מנשיו של דוד נקראה עגלה:
זו האישה היחידה, מבין 6 הנשים שנזכרו בפרק זה, שנקראה " אשת דוד "; מכאן, שזו היתה האישה העיקרית של דוד, הוא אהב אותה והחשיב אותה יותר מאשר כל שאר נשיו (מצאנו ביטוי דומה ב בראשית מו19: "בְּנֵי רָחֵל, אֵשֶׁת יַעֲקֹב, יוֹסֵף וּבִנְיָמִן", גם שם הכינוי מציין את האהבה והחשיבות המיוחדת שייחס יעקב לרחל - ראו רש"י).

אם עגלה היתה האישה העיקרית, מדוע היא לא נזכרה בשום מקום אחר עד כאן?

ע"פ רב: "עֶגלה - זו מיכל; ולמה נקרא שמה עגלה? שחביבה עליו כעֶגלה" (רב, תלמוד בבלי, סנהדרין כא.); כלומר, עגלה הוא כינוי חיבה שדוד נתן למיכל, מתוך אהבתו הרבה אליה. זה היה כינוי חיבה מקובל בזמן התנ"ך, כפי שממשיך רב להסביר "וכן הוא אומר (שופטים יד18): "לולא חרשתם בעֶגלתי... "".

איך ייתכן ש"עֶגלה" הוא כינוי חיבה? והרי בלשון ימינו זה נחשב כמעט לכינוי גנאי!

נראה שעולם התנ"ך היה שונה מהעולם שלנו - בימי התנ"ך, היה שיתוף פעולה כמעט מלא בין בני האדם לבין חיות הבית והמשק, כך ששמות החיות לא נחשבו לכינויי גנאי.

ועדיין יש להסביר, מדוע דווקא "עֶגלה"?

ראו גם: כמה נשים היו לדוד?

תגובות