ראש חודש כפול

קוד: ראש חודש כפול בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: אראל (הגהה: עופר לביא)

אל:

תגובה ל: שמואל א כ שנכתבה ב22:20:28  16.02.2005


בימינו מקובל, שבחודשים שיש בהם 30 יום, היום ה-30 בחודש נחשב גם לראש החודש הבא, וכך לחודש הבא יש שני ימי ראש-חודש (למשל, ראש חודש אדר נחגג בשני ימים - ל בשבט ו-א באדר).

למנהג זה יש הסטוריה ארוכה. עוד בימי שאול ודוד, נהגו לציין את ראש החודש בסעודה חגיגית אצל המלך; והנה, בשמ"א כ18-, הציע יהונתן לדוד, שלא יבוא לסעודה החגיגית בראש החודש, כדי לבחון את תגובתו של שאול; לאחר ששאול לא הגיב, החליט דוד שלא לבוא גם למחרת (שמ"א כ 27-34): "ויהי, ממוחרת החודש השני , וייפקד, מקום דויד; ויאמר שאול, אל יהונתן בנו, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום , אל הלחם?... ויקם יהונתן מעם השולחן, בחורי אף; ולא אכל ביום החודש השני , לחם...";

מכאן, שהם נהגו לחגוג את ראש החודש במשך שני ימים רצופים!

תגובות