פניות

קוד: פניות בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט; פירושים וסימנים 13

[ע"פ עמוס, 'הבדלה בין פסוקים דומים']

כשאדם פונה לאדם אחר, צורת הפניה תלויה לפעמים במעמדותיהם של המדברים. הנה כמה דוגמאות:

אל תשים לב

כן יאבדו כל אויביך

אל תכחד

איך קוראים לך?

תגובות