רוח קדים בשלוש עוצמות

קוד: רוח קדים בשלוש עוצמות בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: פירושים וסימנים 5

[ע"פ "הבדלה בין פסוקים דומים", מאת עמוס עזריה ממושב בית-גמליאל]

בשלושה מקומות מסופר על רוח קדים:

מקור

פסוק

כדי להכות על ראש יונה (יונה ד 8)

וימן א-להים רוח קדים חרישית

כדי להביא את הארבה (שמות י 13)

וה' ניהג רוח קדים בארץ כל היום ההוא וכל הלילה

כדי לקרוע את ים סוף (שמות יד 21)

ויולך ה'... ברוח קדים עזה כל הלילה

החוזק של רוח-הקדים משתנה לפי המשימה שהיא צריכה לבצע:

  1. כדי להכות על ראש של אדם אחד מספיקה רוח קדים חרישית.

  2. כדי להביא את הארבה צריך רוח קדים רגילה (כי ארבה זה לא דבר כבד במיוחד), אבל במשך זמן ארוך - כל היום ההוא וכל הלילה (כי יש הרבה ארבה להביא).

  3. וכדי לקרוע את ים סוף צריך רוח קדים עזה (כי המים מאד כבדים), במשך זמן קצר יותר - כל הלילה.

רוח קדים נזכרת עוד פעמיים בשירים (יר' יח 17, תה' מח 8)

תגובות