מכות מצרים

קוד: מכות מצרים בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: מחברים שונים

אל:

  • בדף זה יש סימנים שאמורים לעזור לכם להבדיל בין פסוקים שקשורים למכות מצרים השונות. המקורות: מלבי"ם, ר' אברהם קורמן ("הפרשה לדורותיה"), עדינה לסקר, עמוס עזריה, סיגל הלברשטם, אליהו ממן. האחריות לשינויים ועיוותים היא עלי בלבד. אזהרה: חלק מהפירושים הם דמיוניים!