חירות לעומת עבדות לה'

קוד: חירות לעומת עבדות לה' בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל:

ערכי החירות המקובלים בעולם המערבי מיוסדים במידה רבה על התנ"ך, אולם במקרים רבים פשט התנ"ך מראה לכאורה את ההיפך הגמור. כמה דוגמאות (רובן מתוך עלון "שבתון", ערב פסח ה'תשע"ב):

ניתן ליישב את הסתירה בעזרת ההנחה, שחוקי ה' - בורא העולם - הם למעשה חוקי ההוויה - הבריאה.

הרי כל אדם, בכל מצב, משועבד לחוקי הבריאה: הוא חייב לאכול כדי לחיות, חייב לשמור על הבריאות כדי לא לחלות, וכו'. אם כך, החופש מתבטא בכך שהאדם משועבד רק לחוקי הבריאה, ולא לאדם אחר:

בתורה, אכן, ישנם פסוקים רבים המדגישים את האוטונומיה והבחירה החופשית של האדם - גם מול ה'.

תגובות