עמוד = גוש חומר שעומד במאונך

קוד: עמוד= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בלשון ימינו, "עמוד" הוא גוש חומר ארוך, גלילי או מלבני, שמשמש כיסוד למבנה.

זוהי המשמעות הנפוצה גם בלשון המקרא, למשל:


אבל יש כמה פסוקים שאינם מתאימים למשמעות זו:
בשני פסוקים אלה, לא סביר שהמלך עמד על עמוד ארוך וצר - הוא כנראה עמד על דוכן או בימה.

לפי זה, ייתכן שהמשמעות הכללית של "עמוד" היא "דבר שעומדים עליו"; הבניין והאוהל עומדים על עמודים גבוהים וצרים, הגוף עומד על השוקיים, והמלך עומד על עמוד נמוך ורחב יותר.

אבל גם המשמעות הזאת לא מתאימה לכל הפסוקים, למשל:

בפסוקים אלה מתוארים עמודים ששום דבר לא עומד עליהם.

אם כך, ייתכן שהמשמעות של "עמוד" היא בכל זאת "גוש חומר שעומד במאונך", ובפסוקים שבהם המלך עומד "על העמוד", הכוונה "ליד העמוד" (כאחת המשמעויות של מילת היחס "על" בלשון המקרא); והכוונה היא שהמלך עמד ליד העמודים הגדולים של בית המקדש - יכין ובועז; כך פירש  רמי ניר.

גם לארץ יש עמודים:

ייתכן ש"עמודי הארץ" הם הסלע שהגיאולוגים מכנים "סלע יסוד"; הסלע החזק והמוצק שמגיעים אליו כשחופרים מספיק עמוק; הסלע שעליו עומדת האדמה הרכה יותר. פירוש זה מתאים לשתי המשמעויות: "גוש חומר שעומד", או "דבר שעומדים עליו".

האם גם לשמים יש עמודים?

אני אף פעם לא ראיתי עמודים שהשמים עומדים עליהם; ייתכן שזה ביטוי ציורי לסופת טורנדו, שנראית כמו עמוד שמתנועע בשיגעון (=תימהון).

תגובות