בא - שכב - בעל - ידע

קוד: בא - שכב - בעל - ידע בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: אראל

אל:

יחסים בין איש לאישה מתוארים בתנ"ך בכמה ביטויים שונים. מבחינה מילולית טהורה, אפשר לשער שיש הבדל ביניהם:

מבחינת ההקשר, קשה לבדוק אם ההשערה הזאת נכונה, שכן בדרך-כלל משתמשים בביטוי אחד, ומתכוונים שגם השאר התקיימו (למשל, אומרים שאיש שכב עם אישה, והקוראים מבינים לבד מה הם עשו שם). לא צריך לפרט את כל השלבים, כמו שלא תמיד מפרטים את כל השלבים שבין הנישואין לבין הלידה (למשל, הרבה פעמים כתוב שאיש לקח אישה והיא ילדה בן, וברור שבאמצע הוא בא אליה, שכב איתה, ידע אותה, והיא הרתה, ורק בסוף ילדה).

למרות זאת, ניתן לראות אם יש פסוקים שסותרים את ההשערה. נבדוק בשני מאמרים שונים את:

תגובות