בעל = בא על אישה במטרה ליצור איתה קשר רשמי של נישואין

קוד: בעילת אישה בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

הפועל בעל מתאר קשר גופני בין איש לאשה, שמטרתו ליצור קשר רשמי של נישואין ביניהם:

ראו גם: ההבדל בין הפעלים שכב, בא, ידע, בעל.

תגובות