בעיר = בהמה

קוד: בעיר= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בלשון המקרא, המילה "בעיר" משמעה בהמה, כמו בפסוקים:

ממילה זו מסתעפות שתי משמעויות:

א. בַעַר   = אדם שהוא טיפש כמו בהמה;

ב. בִּעֵר = השמיד וכילה, כמו בהמה שאוכלת ומכלה את היבול:

בעיר - חיה - בהמה

ע"פ רש"ר הירש (על שמות כב4 ועוד), כל אחד מהכינויים השונים של בהמות מייצג פן אחר שלהן:

  • חיה היא כל יצור שיש בו רוח חיים.
  • בהמה היא בריה הנתונה לשלטונו של האדם, כמו בָמָה שאפשר לדרוך עליה.
  • בעיר הוא יצור בַעַר, הפועל מבלי לחשוב, על-פי היצרים הטבעיים שלו, ולפיכך גם גורם נזק ע"י רמיסה או אכילה.
ראו גם: חיה - בהמה.

תגובות