כדי שהביקורת תועיל ולא תזיק - יש לשלב בה שבחים ומחמאות

קוד: מחמאות לפני ביקורת בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

כשאדם שומע דברי ביקורת, הם תמיד פוגעים בכבודו ובבטחונו העצמי, ולכן הנטיה הטבעית שלו היא לדחות אותם ולהתעלם מהם, ולפעמים גם לתקוף את מי שאמר אותם.

כדי להחליש את התופעה, ממליצים כל ה"מומחים" לנושא זה, להקדים לדברי-הביקורת כמה דברי-שבח ומחמאות, כך שהאדם ירגיש טוב ולא ייפגע מהביקורת.

לרעיון זה יש בסיס בכמה פסוקים בתנ"ך, לפחות לפי אחד הפירושים על כל פסוק, כפי שנראה בהמשך. מומלץ לקרוא על הנושא גם בספר "הבית היהודי" מאת הרב שמחה כהן - חלק א - עמ' 101-138.


תגובות