כשיהוא בן חנני מתח ביקורת על יהושפט, הוא גם נתן לו מחמאה, ובזכות המחמאה הזאת יהושפט השתפר

קוד: מחמאות לפני ביקורת - יהוא בן חנני ויהושפט מלך יהודה בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

הסיפור מתחיל בספר דברי הימים ב, פרק יט, ע"פ פירוש רש"י.

יהושפט מלך יהודה שיתף פעולה עם אחאב מלך ישראל במלחמתו נגד ארם, וכשחזר - יצא אל פניו יהוא-בן-חנני החוזה והוכיח אותו: "הלרשע לעזור ולשונאי ה' תאהב?! ובזאת עליך קצף מלפני ה'!".

הוא היה יכול להסתפק בתוכחה, אבל הוא ידע שכדאי להגיד גם דברים טובים כדי לשמח את יהושפט, ולכן הוסיף ואמר: "אבל דברים טובים נמצאו עמך, כי ביערת האשרות מן הארץ והכינות לבבך לדרוש הא-להים".

ואכן הדברים השיגו את מטרתם, כמו שכתוב בהמשך: "וישב יהושפט בירושלים" – הוא קיבל את הביקורת ולא יצא לעזור למלך ישראל (בינתיים);

יותר מזה - הוא כל-כך שמח על הדברים הטובים שאמר לו החוזה "כי ביערת האשרות מן הארץ", שמייד פתח ספר תורה כדי לקרוא על האשרות, ומצא את הפסוק בספר דברים (דברים טז21): "לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' א-להיך אשר תעשה לך".

ומכיוון שהחוזה גם אמר לו "והכינות לבבך לדרוש הא-להים" – הוא רצה גם לדרוש וללמוד את כל הפרשה הזאת ולא רק פסוק אחד, וראה בתחילת הפרשה (שלושה פסוקים קודם): "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' א-להיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק...", ולאחר שקרא התעורר בו גם רצון עז ליישם את זה, ולכן מייד אחר-כך (דה"ב יט 5 - 11): "ויעמד שופטים בארץ בכל ערי יהודה הבצורות... ושוטרים הלויים לפניכם..." ולכל זה הוא הגיע רק בזכות המחמאה שנתן לו יהוא-בן-חנני החוזה!

תגובות