גזע = השורש שמעל הקרקע

קוד: גזע= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בלשון ימינו, גזע הוא הגבעול העבה של העץ, המחבר את השורשים לצמרת (באנגלית Trunk). בלשון המקרא, השורש מופיע רק שלוש פעמים:

המפרשים פירשו אותו בדרכים שונות:

1. בכל המקורות, גזע מקביל אל שורש, ולכן יש שפירשו שגזע הוא פשוט מילה נרדפת לשורש (מצודת ציון על ישעיהו יא1 , שבי"ל בקונקורדנציה).

2. ויש שהבחינו ביניהם, ופירשו: "השורש - תחת הקרקע, והגזע - הוא העץ הבולט סמוך לקרקע" (מלבי"ם על ישעיהו יא1 ). פירוש זה דומה ללשון ימינו, והוא מתאים לפסוקים:

3. פירוש נוסף שהוצע הוא, שהשורש גזע דומה לשורש גדע - הגזע הוא עץ שנגדע (באנגלית Stump). גם פירוש זה מתאים לפסוקים

תגובות