הארץ על המים = גבוהה מפני הים

קוד: הארץ על המים בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בכמה מקומות בתנ"ך, נאמר שהארץ היא "על המים", למשל:

ב"דעת מקרא" פירשו, שהארץ צפה על-פני המים. אולם, הפרקים שמדברים על בריאת העולם (בראשית א, תהלים קד), מלמדים בבירור שהמים נמצאים מעל הארץ - הם מכסים אותה, וה' צריך להזיז אותם הצידה כדי שהארץ תיראה (ע' " חוק הכלים השלובים והיקוות המים ").

בנוסף לכך, יש בתנ"ך פסוקים אחרים שמזכירים שמישהו עומד "על המים", ובהם ברור שאין הכוונה שהוא צף על פני המים ממש, למשל:

לפי זה, בפסוקים שהבאנו למעלה, צריך להבין את המילה "על" באחת משתי דרכים:

1. על = ליד, בסמוך. לפי זה, הפסוקים שאומרים שהארץ היא "על המים" באים להודות לה' על כך שברא את הארץ סמוכה למים (ימים ונהרות), דבר שמאפשר חיים ליצורי הארץ; כך פירש רש"י בתהלים כד, וגם מלבי"ם על המילים "ועל נהרות יכוננה".

2. על = מעל, גבוה יותר. לפי זה, הפסוקים שאומרים שהארץ היא "על המים" באים לשבח את ה' על כך שברא את הארץ גבוהה יותר מהמים, כך שהמים לא מציפים אותה. פירוש זה מתאים יותר, לענ"ד, לכיוון הכללי של פרק כד, ש מפנה את מבטנו מלמטה למעלה; וגם בפרק קלו, ייתכן שהכוונה היא לשבח את ה' על כך ששם אותנו גבוהים ונעלים יותר מיצורי המים.

תגובות