הכיר פנים = הפלה לטובה או לרעה אדם מוכר

קוד: הכיר פנים= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

הכרת פנים משמעה, שאדם המכיר את פניו של הזולת מתייחס אליו באופן שונה מלאדם לא מוכר. הכרת פנים במשפט נאסרה בכמה מקומות בתנ"ך:

תגובה / רמי ניר, 08.08.08

גם להמנע מהוקעת העמדת פנים של מתחזה = להכיר פנים.

את משמעות סמל "הכרת פנים" ניתן לבסס בעיקר מתוכן הציטוט, ישעיהו ג9: "הכרת פניהם ענתה בם, וחטאתם כסדם הגידו לא כחדו".

ישעיה קורע את מסכת העמדת הפנים של המתחזים, אשר בדרך כלל לבשו "מסכה של צדיקים" כדי לשקר בחסות המסכה. בהדגשה לאותה עת, נוכח חוצפתם היתרה (שנחשפה), מוקיע ישעיה את התופעה החדשה: והלא מתחזים אלה (בהקשר לאותה עת) נועזים הם במיוחד, ואפילו אינם לובשים מסכה, ואף לא מוחקים את האמת השפוכה על פניהם, קרי "הכרת פניהם"; כלומר, ההתחזות הפכה לנורמה גלויה (קרי "ענתה בם") ואכן, אותם מתחזים גם מצדיקים בגלוי את חטאת סדום ואף מעיזים לא להתכחש לה.

לפי-כך, "לא תכירו פנים" = לא תקבלו את מסכת המתחזים כפנים מוכרות לחיוב. כי זה הבסיס להטות משפט. על-כן, יש להוקיע את "הכרת פניהם" של המתחזים.

תגובות