שם = דבר שבאמצעותו אחד מתייחס לזולתו

קוד: שם = כינוי בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

(מתוך תגובה ב"כפית של נחת", שבט-אדר ה'תשס"ג)

מקובל לומר ששמו של האדם מבטא את מהותו. אבל למעשה, שמו של האדם הוא קודם-כל אמצעי תקשורת בין האדם לבין סביבתו, ולכן הוא מבטא יותר את היחסים ביניהם – בין האדם לבין מי שנותן לו את השם או משתמש בו.

כלומר, הוא לא מבטא את המהות האובייקטיבית של האדם, אלא את התפקיד הסובייקטיבי שלו בעולמו של מי שנתן לו את השם.

הנה כמה דוגמאות:

לסיכום, שמו של האדם אינו מבטא גזירה קדומה שקובעת אם האדם יהיה טוב או רע, אלא רק אופן שבו מתייחסים אליו אנשים מסוימים. שמו של האדם יכול להשתנות, בהתאם ליחסיו עם אנשים שונים, מעשיו המשתנים, ותפקידו המשתנה של האדם במהלך חייו.


תגובות