איברי גוף כמשל

קוד: גוף כמשל בתנ"ך

סוג: משל

מאת:

אל: