לא שמו עליך טעם = לא לקחו אותך ברצינות

קוד: לא שמו עליך= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

הביטוי "לא שם על-" נשמע לנו כשפת-רחוב מודרנית, אך למעשה הביטוי נזכר כבר בתנ"ך.

שלושה יהודים, חנניה מישאל ועזריה, סירבו להשתחוות לצלם הזהב של נבוכדנאצר (ּראו דניאל ג בעברית), וכמה שרים פרסים הלשינו עליהם במילים:

דניאל ג12:
"איתי גברין יהודאין, די מנית יתהון על עבידת מדינת בבל, שדרך מישך ועבד נגו;
גבריא אלך לא שמו עליך, מלכא, טעם!
לאלהיך לא פלחין, ולצלם דהבא די הקימת לא סגדין
!"

בתרגום לעברית:
"יש גברים יהודים, אשר מינית אותם על ניהול מדינת בבל, ושמותיהם שדרך, מישך, ועבד נגו (=שמותיהם הפרסים של חנניה, מישאל ועזריה);
הגברים האלה לא שמו עליך, המלך, מחשבה;
לאלהיך אינם עובדים, ולצלם הזהב אשר הקמת אינם משתחוים!".

"טעם" בארמית משמעו "עצה" או "מחשבה"; כשאומרים שהגברים "לא שמו עליך טעם" הכוונה היא, שהם לא הקדישו לך מחשבה, הם בכלל לא חשבו על הפקודה שנתת להם; אכן, משמעות דומה למשמעות הביטוי "לא שם על-" בימינו.

תגובות