לב = האיברים הפנימיים בגוף

קוד: לב כאיבר בגוף בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

למחיקה - עבר לכאן: http://tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/lv.html

תגובות