נפילים = יצורים שנפלו מהשמיים, מלאכים שנפלו מדרגתם, או ענקים נפלאים

קוד: נפילים= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

"נפילים" נזכרו בתנ"ך בשני פסוקים בלבד:

  1. בתיאור המצב בכדוה"א לפני המבול ( בראשית ו4 ): "הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן, אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם; המה הגברים אשר מעולם, אנשי השם"
  2. בדברי המרגלים על ארץ ישראל ( במדבר יג33 ): "ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם"

מהפסוק הראשון, ניתן רק ללמוד שה"נפילים" הם צאצאים של " בני הא-להים " ושל "בנות האדם". מכאן ניתן אולי להסיק, שהמילה "נפיל" עניינה נפילה - הם נראו כמו מלאכים שנפלו מהשמיים; או - ביחס לאבותיהם בני הא-להים, הם היו נחותים ו"אנושיים" יותר; הם נפלו מדרגתם. גם בלשון ימינו יש מושג דומה - כשחייל מסולק מקורס טיס קוראים לו "נֵפֶל". ראיה נוספת לקשר בין "נפיל" לבין "נפילה" ניתן למצוא במאמר נפילת בני הא-להים.

מהפסוק השני, ניתן ללמוד שהנפילים הם ענקים. מכאן ניתן אולי להסיק, שהמילה "נפיל" עניינה "נפלא" - כדברי אביתר כהן.

אולם, לענ"ד:

תגובות